top of page
Logo_Color_University CPU.png

Update sa Plano ng Pamayanan ng Unibersidad

 

Ina-update ng Lungsod ng San Diego ang Plano ng Pamayanan ng Unibersidad, na pinagtibay noong 1987. Ang na-update na Plano ng Komunidad ay isasaalang-alang ang kasalukuyang mga kundisyon, mga layunin sa Citywide sa Plano ng Aksyon sa Klima at Pangkalahatang Plano, at mga tiyak na layunin ng komunidad na magbigay ng direksyon para sa pangmatagalang pag-unlad ng pamayanan. Ang Update ng Community Community Plan ay magiging isang proseso ng pagtutulungan na may patuloy na mga pagkakataon para sa pampublikong input. Sa panahon ng proseso ng pag-update, makikipagtulungan ang kawani ng Kagawaran ng Pagpaplano sa pamayanan ng Unibersidad at ng publiko upang makilala at isaalang-alang ang mga mahahalagang katanungan, isyu, at pagkakataon kabilang ang:

  • Anong mga oportunidad ang mayroon upang mapalakas ang papel ng pamayanan bilang isang pangunahing sentro ng trabaho?

  • Paano maipaplano ang hinaharap ng komunidad na magamit nang husto ang mga pagpapabuti sa pagbiyahe na paparating sa Unibersidad?

  • Paano kami makakapagbigay ng iba't ibang mga pagpipilian sa pabahay sa loob ng pamayanan?

  • Anong mga diskarte ang magpapadali sa pagtugon sa mga layuning pang-matagalang Klima ng Aksyon sa Plano para sa pagbabawas ng mga emissions ng greenhouse gas?

  • Paano mapapahusay ang mga koneksyon sa pagitan ng mga pangunahing destinasyon sa buong komunidad?

  • Anong mga oportunidad ang mayroon upang pagyamanin ang isang lugar upang manirahan, magtrabaho, at maglaro?

check-yellow.png

Create Homes for All of Us
Focuses opportunities for housing within mixed-use and residential areas.

check-dark-blue.png

Protect & Enrich Every Neighborhood

Identifies opportunities for public spaces and pocket parks, trails and joint-use facilities.

Provides guidance for the future identification and preservation of historical resources and districts that embody architectural and cultural history.

check-orange.png

Advance Mobility & Infrastructure

Identifies opportunities for mobility infrastructure that improve walking, rolling, biking and transit connections.

check-green.png

Champion Sustainability

Promotes opportunities for urban greening and street trees to address stormwater runoff and climate change.

Protects canyons, open space and sensitive habitat.

check-blue.png

Foster Regional Prosperity

Promotes University of California San Diego, health care facilities and employment uses as economic drivers connected to regional transit.

Anchor 1

Timeline

timeline_2024.jpg
CPU-EIR table.jpg

Community Plan Update v. Environmental Impact Review

UNIVERSITY AERIAL_6.12.jpg
Anchor 2
bottom of page